Sorpční filtry

Slouží k zachycení zbytkového znečištění vody z ČOV Rebeka, jako třetí (poslední) stupeň čištění odpadních vod v případě zvýšených požadavků na zbytkové znečištění ve výstupní vodě. Náplň sorpčního filtru tvoří aktivní uhlí.

Technické parametry

TYPROZMĚRY ( ø d x v )PRACOVNÍ OBJEM
SF 01330 x 980 mm30 kg
SF 02500 x 1200 mm40 kg

Z ČOV přitéká voda do sorpčního filtru a po dočištění odtéká do kanalizace. Sorpční filtr se instaluje na rovnou podlahu vedle ČOV.

Naše výroba umožňuje také krychlový tvar:

TYPROZMĚRY ( š x d x v )PRACOVNÍ OBJEM
SF 01700 x 530 x 730 mm30 kg

Máte dotaz?

Neváhejte nás konktovat a pojďme probrat, co bychom pro vás dokázáli vymyslet.
Kontakt