Disková filtrace

Disková filtrace zajišťuje čerpání vody ze sedimentační jímky, mechanickou filtraci vody a její akumulaci. Okruh je tvořen:

  • čerpadlem filtrace
  • automatickou diskovou filtrací DF s prací kolonou diskové filtrace DFPK
  • zásobní jímkou s hladinovými ovládacími sondami
  • čerpadlem filtrace

Čerpadlo filtrace

Čerpadlo zajišťuje přívod vody ze sedimentační jímky přes diskovou filtraci do zásobní jímky. Jedná se o ponorné čerpadlo umístěné v sedimentační jímce. Výtlak čerpadla je pomocí hadice nebo potrubí napojen na přítok vody do diskového filtru, odkud je vyfiltrovaná voda odváděna do zásobní jímky ZJ. Chod čerpadla je ovládán sondami hladiny umístěnými v zásobní a sedimentační jímce.

Diskový filtr

Filtr zajišťuje filtraci mechanických nečistot z vody přiváděné ze sedimentační jímky do zásobní jímky. Jedná se o filtrační zařízení sestavené z filtračního elementu a příslušných armatur, prvků a propojovacích potrubí. Filtrační element je osazen sestavou drážkových disků zajišťujících požadovanou účinnost filtrace kombinací procesu povrchové a hloubkové filtrace. Funkce filtračního zařízení je ovládána pomocí hydraulických ventilů. Stupeň filtrace lze zvolit za pomocí volby soupravy filtračních disků (v autoumývárenském provozu až 100mikronů).

Praní diskové filtrace je zajišťována prací směsí voda – vzduch, která je kumulována v prací koloně diskové filtrace. Cyklus praní lze řídit tlakovou ztrátou vlastního filtru, nebo provádět praní v nastaveném časovém cyklu. Pro provoz lze zvolit i kombinaci obou způsobů praní filtračních disků.

Zásobní jímka s hladinovými sondami

Zásobní jímka slouží pro akumulaci vyčištěné vody a současně v případě potřeby k dopouštění čisté vody do systému. Je tvořena otevřenou válcovou nádrží z polypropylenu s plochým dnem. Nádrž je opatřena přítokem vody z diskového filtru, přítokem čisté vody, odtokem vody pro flokulaci SMV, odtokem do kanalizace s vypouštěcí elektro armaturou VV a odtokem pro vypouštění, vypouštěcí ventil VV. Přítok čisté vody je osazen elektromagnetickým ventilem UVVŘ.

V jímce jsou osazeny sondy:

  • ZČVS – zapnutí čerpadla surové vody v sedimentační jímce
  • ZVŘ – Zapnutí dopouštění vody z řádu
  • VVŘ – Vypnutí vody z řádu

Čerpadlo filtrace

Čerpadlo zajišťuje přívod vody ze sedimentační jímky přes diskový filtr do zásobní jímky. Jedná se o ponorné čerpadlo umístěné v sedimentační jímce. Výtlak čerpadla je pomocí hadice nebo potrubí napojen na přítok vody do diskového filtru. Chod čerpadla je ovládán sondami hladiny umístěnými v zásobní a sedimentační jímce.

Máte dotaz?

Neváhejte nás konktovat a pojďme probrat, co bychom pro vás dokázáli vymyslet.
Kontakt