Průmyslové čištění odpadních vod

Návrh, projekční a inženýrská činnost, výroba, dodávka a montáž technologických celků ČOV pro čištění a úpravu vod z technologických a výrobních provozů např. strojní průmysl, potravinářský a zpracovatelský průmysl, apod.

ČOV EVHfiltr

ČOV EVHfiltr je zařízení na úpravu nebo čištění odpadních vod fyzikálně-chemickým procesem koagulace a čiření, sedimentace, následné tvorby vločkového mraku a dofiltrace na plovoucí filtrační vrstvě.

Zařízení se vyrábí ve výkonové řadě 1, 2, 3, 5 a 8 l.s-1 , jeho provoz je plně automatizován, vyžaduje pouze přípravu chemikálií a údržbu dle požadavků na jednotlivá zařízení filtru. Konstrukce EVHfiltru je celonerezová, monobloková, čímž je dosaženo minimalizace zastavěné plochy, z procesu čištění jsou vypouštěny jen sedimentující zahuštěné kaly.

EVHfiltr je určen pro:

 • úpravu podzemní a povrchové vody na vodu pitnou či užitkovou
 • terciární čištění biologicky vyčištěných vod
 • čištění průmyslových odpadních vod např. zaolejovaných
 • čištění odpadních vod z povrchových úprav a pod.

Dodávka ČOV EVHfiltr se sestává:

 • monobloková reaktor ČOV EVHfiltr
 • trubkový flokulátor
 • kompresor včetně redukčního a elektromagnetického ventilu a regulátoru tlaku
 • elektricky ovládané regulační klapky
 • elektrorozvaděč včetně systému automatizace měření a řízení

Technické parametry

TYPHMOTNOSTROZMĚRY
(ø d x v)
OPTIMÁLNÍ
VÝKON
PŘÍKON
EVHfiltr 11350 kg1,50 x 3,30 m1 l/s3,5 kW
EVHfiltr 21720 kg2,20 x 4,00 m2 l/s3,5 kW
EVHfiltr 32450 kg2,60 x 4,05 m3 l/s3,5 kW
EVHfiltr 53070 kg3,00 x 4.50 m5 l/s3,5 kW
EVHfiltr 84320 kg3,60 x 5,28 m8 l/s3,5 kW

ČOV EVHflotátor

Flotační jednotka EVHflot je zařízení na úpravu nebo čištění odpadních vod fyzikálně-chemickým procesem koagulace a flotace.

Flotační jednotka EVHflot je vyráběna ve výkonové řadě 2 l.s-1 až 12 l.s-1 , v celonerezovém provedení a její provoz je plně automatizován. Její využití je určeno pro čištění odpadních vod v potravinářských a jiných průmyslových podnicích.

Dodávka flotační jednotky EVHflot se sestává:

 • tlakovzdušná flotační jednotka včetně shrabováku kalu EVHflot
 • trubkový flokulátor
 • systém cirkulačních čerpadel pro sycení vody
 • kompresor včetně redukčního a elektromagnetického ventilu a regulátoru tlaku
 • elektricky ovládané regulační klapky
 • elektrorozvaděč včetně systému automatizace měření a řízení

Předčištěná voda je vypouštěna k dalšímu biologickému dočištění. Flotační kaly jsou odváděny k dalšímu zpracování v kalovém hospodářství.

Technické parametry

TYPHMOTNOSTROZMĚRY
(š x d x v)
OPTIMÁLNÍ
VÝKON
PŘÍKON
EVHflot 1_730 kg1,50 x 3,00 x 1,80 m1 l/s4,5 kW
EVHflot 21100 kg1,50 x 4,50 x 1,80 m2 l/s4,5 kW
EVHflot 31340 kg1,50 x 5,50 x 1,80 m3 l/s4,5 kW
EVHflot 61790 kg2,00 x 5.50 x 1,80 m6 l/s4,5 kW
EVHflot 122440 kg2,00 x 7,50 x 1,80 m12 l/s  4,5 kW

Dezodorizační filtr

Systém dezodorizace vzduchu je soustava zařízení zabezpečující odsávání zapáchajícího vzduchu od zdrojů zápachu nebo z prostor, kde jsou aparáty produkující zapáchající látky.

Na níže uvedeném schématu jsou znázorněny alternativy řešení systémů dezodorizace. Odsávání vzduchu může být digestoří D1 nebo hubicemi D2. Pro odsávání je instalován ventilátor J1, který je navrhován v různém materiálovém provedení.

Vzdušina je dopravována do pračky R1, ve které je jednostupňové nebo dvoustupňové praní v souproudém nebo protiproudém systému. Praní vzduchu je řešeno vlastním cirkulačním systémem čerpadel s kontinuálním doplňováním vody.

Po průchodu pračkou je vzdušina dopravována do spodní části tělesa filtru, který může být betonový v zemi nebo kontejnerový, umožňující variabilní uspořádání a je vhodný zejména pro menší zdroje zápachu.

Galerie realizací

Máte dotaz?

Neváhejte nás konktovat a pojďme probrat, co bychom pro vás dokázáli vymyslet.
Kontakt