Sorpční filtry

Slouží k zachycení zbytkového znečištění vody z ČOV Rebeka, jako třetí (poslední) stupeň čištění odpadních vod v případě zvýšených požadavků na zbytkové znečištění ve výstupní vodě. Náplň sorpčního filtru tvoří aktivní uhlí.

Technické parametry

TYP ROZMĚRY ( ø d x v ) PRACOVNÍ OBJEM
SF 01 0,33 x 0,98 m 30 kg
SF 02 0,50 x 1,20 m 40 kg

Z ČOV přitéká voda do sorpčního filtru a po dočištění odtéká do kanalizace. Sorpční filtr se instaluje na rovnou podlahu vedle ČOV.

 

 

fotogalerie

filtry-315

 

Prospekt ke staženíŠebesta proskekt PDF

 
Sídlo společnosti Provoz společnosti t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group