fotogalerie

Milotice

Milotice

Milotice

Milotice

Milotice

Milotice

Více realizací >>>

 

Komunální ČOV

Naše firma již delší dobu vyrábí, dodává a montuje jednotlivá zařízení komunálních čistíren odpadních vod a to na základě projektu zpracovaného u nás nebo jinou organizací.

Dodávky jsou většinou realizovány se stavební firmou, která je převážně hlavním dodavatelem čistírny, i když několik malých biologických čistíren bylo již realizováno v dodávce „na klíč“.

Pracovníci firmy mají zkušenosti s výrobou a dodávkami strojního vybavení dosazovacích nádrží, systémů provzdušňování aktivačních nádrží nebo vybavení přečerpávacích stanic.

U velkých čistíren se jedná převážně o spolupráci se stavebními firmami a dalšími dodavateli jako firmy Zemský Rohatec, s.r.o., Fontána, s.r.o., Kunst s.r.o., Fortex – AGS, a.s. a další.

Na snímcích je ČOV ve Strážnici, kde stavebním dodavatelem bylo sdružení firem MSO servis spol. s r.o. a Swietelsky stavební, s.r.o., projektanty byly DUIS, s.r.o., EVH s.r.o. a ZAPRA, spol. s r.o.

Tato čistírna byla vyhodnocena jako stavba roku 2009.

 

 

 
Sídlo společnosti Provoz společnosti t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group