Certifikace ISO

Hlavním cílem naší společnosti je komplexní servis vycházející z potřeb objednatele a požadavků na ochranu životního prostředí. Chceme také, aby naše společnost představovala pro všechny potenciální zákazníky a veřejnost záruku ve všech oblastech péče o zaměstnance, jejich bezpečnost a ochranu zdraví při provádění našich činností. Variabilitu řešení a vysokou kvalitu poskytovaných služeb dosahujeme cestou trvalého rozvoje a zaváděním nových technologií. Při každé činnosti striktně dodržujeme právní předpisy, zákony a jiné požadavky, při zajištění principu trvalého zlepšování, vzdělávání a preventivního přístupu.

Politika IMS

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 18001

 
Place of company Workplace of company t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group